Zasady ogólne, a podatek liniowy - co warto wiedzieć?

Wiele firm staje przed wyborem, na jakich zasadach się rozliczać. Prawo daje możliwość wyboru (pod pewnymi warunkami) między rozliczeniem za pomocą skali podatkowej (czyli na zasadach ogólnych), podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem.

ksiegowy przed komputerem

Najbardziej popularne są dwie pierwsze metody, przy czym należy pamiętać, że pełna swoboda wyboru dotyczy nie wszystkich przedsiębiorstw. Jeśli nowo otwierana firma będzie świadczyć te same usługi dla tego samego podmiotu, dla którego świadczyła usługi na zasadzie umowy o pracę, to w danym roku rozliczeniowym, nie może jeszcze wybrać podatku liniowego. 

Niezależnie od wyboru rodzaju opodatkowania, prowadząc przedsiębiorstwo, musimy płacić zaliczki miesięczne lub kwartalne na podatek, do 20. dnia następnego miesiąca.
Rozliczający się według  skali podatkowej składają PIT-36, a podatkiem liniowym - PIT-36 L.

 

Która metoda korzystniejsza?

Rozliczenie na zasadach ogólnych jest dobre dla firm osiągających mniejsze dochody (czyli korzystne będzie dla nowych i niewielkich firm). Jeśli nasz dochód nie przekroczy 85 528  tys. rocznie, zmieścimy się w pierwszym progu podatkowym, czyli 17%. Jeśli natomiast przekroczymy dozwolony dochód, wpadniemy w drugi próg podatkowy i będziemy musieli zapłacić wyższy podatek 32%.

Dla firm osiągających wyższe dochody korzystniejszym sposobem rozliczenia będzie więc metoda liniowa, gdzie kwota podatku zawsze wynosi 19% niezależnie od osiąganych dochodów. Eksperci oceniają, że przejście na podatek liniowy jest uzasadnione w przypadkach firm osiągających powyżej 100 000 rocznie.

Między rozliczeniem na zasadach ogólnych a podatkiem liniowym zachodzą jeszcze inne różnice. Warto je wszystkie wziąć pod uwagę wybierając sposób rozliczenia lub poprosić o pomoc profesjonalne biuro rachunkowe.

 

Zasady ogólne

W tej formie dochodem są przychody pomniejszone o składki społeczne ZUS oraz koszty. Dotyczy nas także kwota wolna od podatku, czyli 8 000 zł oraz ulgi podatkowe.
Skala podatkowa umożliwia wspólne rozliczania się z małżonkiem, o ile korzysta on z tej samej formy opodatkowania, a nasza sytuacja spełnia wszystkie ustawowe warunki.

 

Podatek linowy

Sposób rozliczenia tą metodą jest prostszy, wyklucza jednak wspólne rozliczenie z małżonkiem oraz wiele ulg, na przykład na dzieci czy Internet. Dozwolone jest natomiast odliczenie kosztów, istnieje możliwość pomniejszenia kwoty należnej o 7,75%. 

Decyzja o przejściu na podatek liniowy jest bardzo opłacalna w przypadku przedsiębiorstw osiągających duże dochody, ale zawsze powinna być dobrze przemyślana i podyktowana indywidualną sytuacją przedsiębiorcy. 

 

 Zobacz również: Co to jest pełna księgowość?