Kadry i płace

Zakładki z literamiZarówno prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i zatrudnianie pracowników wymaga wypełniania licznych obowiązków działu kadr i płac. Stworzenie takiej jednostki w strukturze firmy wymaga jednak czasu oraz dużej ilości pieniędzy. Przedsiębiorcy, którzy chcą zająć się rozwijaniem swojego biznesu, mogą skorzystać z outsourcingu zadań kadrowych związanych z prowadzeniem ewidencji płacowych.

Biuro księgowe Amtes przejmie od Państwa wszelkie sprawy kadrowe i zajmie się prowadzeniem listy płac, dokumentacji pracowniczej czy sprawozdawczością. Kompleksowa obsługa kadr i płac związana jest z takimi czynnościami, jak:

  • sporządzanie umów o pracę lub cywilnoprawnych,
  • wystawianie świadectw pracy,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu czy zarobkach (najczęściej do celów kredytowych),
  • rozliczanie delegacji.

 

Sprawy kadrowe w rękach fachowców

W naszym biurze, poza sporządzaniem listy płac, zajmujemy się także pozostałymi kwestiami dotyczącymi wynagrodzeń pracowniczych. Warto wymienić w tym miejscu działania dotyczące wypełniania deklaracji PIT-4, dotyczących podatku dochodowego pracownika. Regulujemy także zaliczki związane z tym podatkiem.

Pracownicy, objęci obowiązkowymi składkami ubezpieczeniowymi, podlegają kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przygotujemy dla Państwa wymagane deklaracje i prześlemy je do ZUS-u drogą elektroniczną, uiszczając jednocześnie opłaty za wskazane składki.

Będziemy także kontrolować ważność umów, badań lekarskich oraz szkoleń BHP.

 

Pomożemy Państwu skupić się na kluczowych zadaniach firmy

Ogromną zaletą outsourcingu kadr i płac zewnętrznej firmie jest zwolnienie pracowników z wykonywania czasochłonnych zadań kadrowych. Dzięki temu potencjał zatrudnionych osób można wykorzystać na wiele innych sposobów – oddelegowując ich do zadań kluczowych w danym momencie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dodatkową korzyścią dla właściciela firmy jest to, że nie musi on poświęcać czasu na rekrutowanie nowych pracowników do wewnętrznego działu kadr i płac.

 

Rozliczymy pracowników zatrudnionych na różnych umowach

Outsourcing spraw kadrowych doskonale sprawdzi się w firmach, w których pracownicy są zatrudniani na różnych umowach. Takie osoby są rozliczane z wykonywanych obowiązków na podstawie zróżnicowanych stawek, a w ewidencji dotyczącej ich wynagrodzeń należy uwzględnić często również nieregularny czas ich pracy. To z kolei wymaga znajomości tworzenia odpowiednich formularzy oraz dużej dokładności. Aby wyeliminować ryzyko popełnienia błędów, warto skorzystać z pomocy biura księgowego, które zadba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej dla każdego pracownika, niezależnie od trybu jego zatrudnienia. Zapraszamy Klientów z Gliwic.

 

Zobacz również: rachunkowość zarządcza