Pełna księgowość

Pełna księgowość to system księgowości przeznaczony dla dużych firm i spółek, których dochód przekroczył określony przez prawo limit. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest najbardziej angażującą i skomplikowaną ze wszystkich form księgowania, jednak jednocześnie jest to doskonałe narzędzie do zarządzania i kontrolowania finansów przedsiębiorstwa. Powierzenie tego zadania biuru księgowemu pozwoli Państwu zaoszczędzić dużo czasu, z kolei outsourcing pełnej księgowości umożliwi optymalizację kosztów prowadzenia biura. Zapraszamy do kontaktu Klientów z Gliwic.

 

Co obejmuje prowadzenie pełnej księgowości?

W zakres usług związanych z pełną księgowością wchodzi:

  • ewidencjonowanie przychodów i wydatków,
  • przygotowywanie rozliczeń podatkowych,
  • tworzenie rachunków zysków i strat,
  • prowadzenie ksiąg głównych i pomocniczych,
  • prowadzenie kart pracowników,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji.

 

Pomagamy firmom przejść na pełną księgowość

Przekształcenie dotychczasowej formy księgowości np. księgi przychodów i rozchodów oraz opracowanie nowej dokumentacji rachunkowości wymaga znajomości skomplikowanych procedur i ogromnej dokładności. Jeśli nie macie Państwo czasu i chcielibyście przenieść odpowiedzialność za wykonanie tego zadania na zewnętrzny podmiot, skontaktujcie się z nami. Pomożemy Wam zmienić dotychczasową formę księgowości: wykonamy wszystkie konieczne obliczenia, sporządzimy dokumenty oraz inwentarz i zaktualizujemy wpis do ewidencji gospodarczej.

 

Jakie podmioty muszą prowadzić pełną księgowość?

Firmy – zarówno duże, jak i te jednoosobowe – które po 1 stycznia 2021 roku osiągną dochód za ubiegły rok wyższy niż 2 000 000 euro, staną przed koniecznością zmienienia formy księgowania na pełną księgowość. Obowiązek ten będzie dotyczyć zarówno działalności gospodarczych, jak i osób fizycznych oraz spółek cywilnych, jawnych osób fizycznych oraz partnerskich.