Sporządzanie listy płac

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników zobowiązany jest do wypłacania im wynagrodzenia i świadczeń w wysokości zależnej od rodzaju umowy czy wymiaru czasu pracy. Tworzenie comiesięcznej listy płac pozwala szybko określić prawidłową wysokość wypłaty i porządkować kwestie płacowe. Jednocześnie dokument ten stanowi ważną informację wykorzystywaną przy sporządzaniu deklaracji dla ZUS.

 

Alfabetyczne zakładki do dokumentówJakie informacje znajdują się na liście płac?

Lista płac, jako dokument księgowy, powinna być sporządzana zgodnie z określonymi zasadami i zawierać w sobie najistotniejsze informacje. Poza nazwą pracodawcy i kolejnym numerem na liście płac zaznaczyć należy okres, jakiego dotyczy, a także datę wypłaty wynagrodzenia pracownikowi. Ta ostatnia informacja jest istotna ze względu na termin rozliczenia składek i podatku. Konieczne jest również wyszczególnienie absolutnie wszystkich składników wynagrodzenia każdego pracownika. Dokument wieńczy podpis osoby go sporządzającej.

 

Wyliczanie listy płac – co musi wiedzieć pracodawca?

Wynagrodzenie pracownika to nie tylko kwota wynikająca z przepracowanego przez niego czasu. Wypłata stanowi sumę różnego rodzaju składników, których koszty częściowo ponosi pracodawca, jak i sam pracownik. Przede wszystkim mowa tu o składkach na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe czy zdrowotne. Pracodawca jest też zobowiązany do wpłacania składek na Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Prawidłowe wyliczenie całego wynagrodzenia może sprawiać kłopot, a przy większej liczbie pracowników, zatrudnionych na różne umowy, staje się to wyjątkowo pracochłonne. W naszym biurze zadbamy o sporządzenie listy płac w zgodzie z obowiązującymi przepisami! Działamy na terenie Gliwic.

 Zobacz również: kadry i płace