Co to jest pełna księgowość?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Wybór systemu księgowości zależy m.in. od wysokości osiąganych przychodów. Pełna księgowość, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych to dość skomplikowane zadanie, bo konieczne jest ewidencjonowanie wszystkich dokonywanych przez przedsiębiorstwo operacji finansowych. Wyjaśniamy, czym jest pełna księgowość.

liczenie rachunków

 

Pełna księgowość – podstawowe informacje

Pełna ewidencja księgowa to jednej z systemów księgowości. Służy do ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych w firmie. Dzięki dokładnemu rozliczaniu wszystkich transakcji finansowych możliwa jest precyzyjna ocena kondycji przedsiębiorstwa. Pełna księgowość ma na celu zwiększenie transparentności działań przedsiębiorców. Prowadzenie ksiąg rachunkowych to bardzo trudne i angażujące zadanie, jednak pełna księgowość ma także zalety, bo staje się skutecznym narzędziem do zarządzania firmą oraz pozwala w pełni kontrolować finanse przedsiębiorstwa.

 

Co uwzględnia pełna księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości wymaga skrupulatnego ewidencjonowania wszystkich operacji finansowych, składników majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania. Ta forma księgowości wymusza także na przedsiębiorcach przechowywanie wszystkich dowodów księgowych. W celu księgowania operacji finansowych oraz prowadzenia ewidencji majątku firmowego służą m.in.

  • główna księga rachunkowa,
  • pomocnicza księga rachunkowa,
  • wykaz aktywów i pasywów,
  • zestawiania obrotów i sald.

 

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają przede wszystkim duże przedsiębiorstwa. Ma to związek z osiąganymi przychodami rocznymi netto. Prowadzenie pełnej księgowości jest niezbędne w przypadku przedsiębiorców, których przychody roczne netto przekroczyły kwotę 2 000 000 euro po przeliczeniu na złotówki. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są także m.in.:

  • samorządy,
  • jednostki korzystające z dotacji i subwencji,
  • banki,
  • domy maklerskie,
  • spółki handlowe.

Nie oznacza to jednak, że księgowość pełna jest tylko dla „wybranych” – tę formę księgowości na indywidualne życzenie mogą także prowadzić przedsiębiorcy, którzy osiągają niższe przychody. Prowadzenie pełnej księgowości wymaga fachowego wsparcia ze strony biura rachunkowego. Powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych profesjonalistom nie tylko ułatwia życie przedsiębiorców, ale także pomaga uniknąć błędów księgowych.

 

Zobacz również: Zasadnicze różnice między księgowością pełną a uproszczoną