Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Sposób prowadzenia księgowości w firmie jest uzależniony od wybranej formy opodatkowania. Prowadzenie ewidencji przychodów obowiązuje podatników, którzy rozliczają na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest to zdecydowanie najprostsza z form księgowości, która może być prowadzona tradycyjnie lub online. Wyjaśniamy, jak prowadzić ewidencję przychodów.

Kobieta podpisująca dokument

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - co wyróżnia tę formę opodatkowania?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z dostępnych form opodatkowania. Pozwala on na prowadzenie najprostszej formy księgowości. Uwzględnia tylko i wyłącznie przychody, które dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty poniesione wskutek prowadzonej działalności nie wpływają na ustalenie wysokości podatku. Stawki ryczałtu są różne w zależności od m.in. rodzaju prowadzonej działalności.

 

Kto może prowadzić ewidencję przychodów?

Ewidencja przychodów jest chętnie wybieraną formą księgowości. Mogą z niej korzystać właściciele firm, których przychód w poprzednim roku podatkowym przekroczył kwotę ustaloną na 150 000 euro. W przypadku podmiotów, które rozpoczęły działalność w trakcie trwania roku podatkowego, kwota ta nie jest wartością graniczną.

Ewidencję przychodów prowadzi się na podstawie dowodów księgowych, które obejmują m.in. rachunki, faktury VAT i wewnętrzne dowody księgowe. Może być ona prowadzona w tradycyjnej formie papierowej lub w formie elektronicznej. Aby ewidencja była prowadzona w prawidłowy sposób, musi uwzględniać wszystkie przychody, które poparte są dowodami księgowymi oraz dowodami wewnętrznymi. Podstawą prowadzenia ewidencji przychodów jest staranność, skrupulatność oraz rzetelność w księgowaniu każdego przychodu. Dowody księgowe, które stanowią podstawę księgowanych przychodów, muszą być przechowywane przez określony czas, bo służą m.in. w celach weryfikacji poprawnego prowadzenia księgowości w przypadku kontroli skarbowej.

 

Czy warto prowadzić ewidencję przychodów samodzielnie?

Samodzielne prowadzenie księgowości, nawet w formie uproszczonej, jest dużym problemem. Brak wiedzy oraz znaczne nakłady czasu, jakich wymaga obsługa księgowa firmy, powodują, że zadanie to dla wielu osób jest dość trudne do wykonania. Oferujemy profesjonalną obsługę księgową, doradztwo podatkowe oraz pomoc na etapie zakładania działalności gospodarczej. Dzięki wiedzy i zdobytemu doświadczeniu zdejmujemy z barków naszych klientów problem samodzielnej obsługi księgowej firmy, umożliwiając im pełne skupienie się na rozwoju działalności.

 

 Zobacz również: Czym jest VAT i jak go rozliczyć?