Czym jest VAT i jak go rozliczyć?

VAT, bądź też podatek VAT, to potoczna nazwa dla podatku od towarów i usług. Został on po raz pierwszy wprowadzony we Francji w roku 1945, natomiast w Polsce obowiązuje od 1993 roku. Wpływy z podatku VAT zasilają budżet państwa, a na przedsiębiorcę nakładają obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

 

Kolorowy napis VAT na monetachCo warto wiedzieć o podatku VAT?

Podatek VAT jest naliczany do finalnej ceny produktu lub usługi. Choć płaci go konsument, przedsiębiorca przekazuje go do Urzędu Skarbowego. Każda firma czasem bywa konsumentem, kupując od innych firm produkty i usługi niezbędne do prowadzenia działalności, na przykład artykuły biurowe lub usługi marketingowe. W tej sytuacji firma przekazuje VAT skarbówce, lecz pomniejsza go o VAT przekazany podczas zakupów w innej firmie. Ten rodzaj podatku powinien być dla przedsiębiorcy neutralny, ponieważ podmiot gospodarczy nie jest ostatecznym konsumentem towarów i usług.

Wysokość stawek VAT jest ustalana odgórnie, a ich wartość jest różna, w zależności od grupy produktów i usług, na przykład:

  • 23% - stawka podstawowa,
  • 8% - usługi budowlane,
  • 5% - artykuły higieniczne, produkty dla niemowląt, owoce tropikalne i cytrusowe.

Jak się rozlicza VAT?

Podatnik rozlicza się z urzędem co miesiąc lub kwartalnie. W pierwszym przypadku podatek powinien być wpłacony do Urzędu Skarbowego do 25 dnia miesiąca, następującego po miesiącu rozliczanym. W drugim przypadku - do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Wartość podatku jest obliczana na podstawie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT. Rozliczenie przedsiębiorca przesyła w deklaracji VAT-7 (w przypadku rozliczenia miesięcznego) lub VAT-7K (w przypadku rozliczenia kwartalnego). Do deklaracji należy dołączyć tzw. Jednolite Pliki Kontrolne JPK_VAT, które informują o wystawionych w danym okresie fakturach.

 

Rozliczenie VATu w małej firmie

Każdy początkujący przedsiębiorca staje przed wyborem - samodzielnie zająć się księgowością, czy też powierzyć ją zewnętrznej firmie. O ile firma generuje miesięcznie niewielką ilość dokumentów, to można sprostać temu wyzwaniu. Jednak wraz z rozwojem firmy pojawia się coraz więcej dokumentów, obowiązków, terminów do dopilnowania itp. W tej sytuacji zdecydowanie lepiej przekazać księgowość w ręce dobrego i doświadczonego biura rachunkowego, aby spokojnie skupić się na dalszym rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Zobacz również: Jakie są zmiany w prawie podatkowo-księgowym w 2020