Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

KPiR jest najprostszym sposobem księgowania przychodów i rozchodów, wybieranym przez większość przedsiębiorców. Na jej podstawie przedsiębiorca określa dochód podlegający opodatkowaniu, a także wysokość opodatkowania za dany rok podatkowy wraz z podstawą opodatkowania.

KPiR musi być prowadzony przez:
• Osoby fizyczne, zatrudnione w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, 
• Spółki jawne, cywilne lub partnerskie, będące w posiadaniu osób fizycznych, pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyły 2000000 euro w przeliczeniu na polską walutę. 
Jednak nie są to jedyne osoby objęte obowiązkiem prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Do tej grupy zalicza się również:
• Osoby duchowne, które zrezygnowały ze zryczałtowanego podatku dochodowego, 
• Armatorów,
• Osoby z działalnością w formie agencji lub umowy zlecenie,
• Rolników, którzy sami decydują się na prowadzenie takiej księgi. 
Księga przychodów i rozchodów uznawana jest za najprostszy sposób rozliczania swoich wpływów i wydatków, jednak stworzenie jej samemu może przysporzyć trochę problemów. Dlatego warto to zadanie powierzyć księgowej, która wykona ją zgodnie z obowiązującym prawem, oszczędzając nam tym samym czasu i stresów.

 

Jak wygląda księga przychodów i rozchodów?

Księga zbudowana jest z 17 kolumn, w których umieszcza się między innymi takie dane jak data wydatku lub przychodu, dane kontrahentów czy wysokość wypłat pracowników. Aktualnie można ją prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej. Dobrze prowadzona księga powinna być spójna, z wpisami wprowadzanymi chronologicznie. Każdy z wpisów musi posiadać numer porządkowy, datę wpływu a także jego kwotę. Ewidencja sprzedaży w księdze nie dotyczy osób, które prowadzą spis za pomocą kasy fiskalnej. Wszelkie zapisy wprowadzane są po zakończeniu dnia. W każdym wpisie powinny być zamieszczone takie informacje jak data i dane partnera, a także numer dowodu księgowego i krótki opis transakcji. Głównymi błędami pojawiającymi się w prowadzonych księgach jest brak chronologii w zapisach, wprowadzenie danych w nieodpowiednie tabele, nieczytelne zapisy, brak dat lub danych kontrahenta. Za rażące błędy w księdze przychodów i dochodów, sąd może nałożyć na podatnika karę grzywny o wysokości nawet 5000000 zł. Ze względu na spore ryzyko błędu, warto powierzyć swoją księgowość do biura rachunkowego, które dostosuje ją do obowiązujących przepisów i wytycznych, a my nie będziemy musieli się martwić prowadzeniem ksiąg i ewentualną grzywną.

 Zobacz również: Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca w Polsce?