Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Przepisy podatkowe w Polsce są dość zawiłe i często się zmieniają. Zarówno przedsiębiorcy, którzy samodzielnie zajmują się rozliczaniem podatków, jak i specjaliści z tej dziedziny, mogą napotkać na pewne problemy, które wymagają uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej. Pozwala ona rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące właściwego stosowania przepisów prawa podatkowego.

Wyjaśniamy, jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną.

 

Co to jest podatkowa interpretacja indywidualna?

Podatkowa interpretacja indywidualna jest oficjalną decyzją urzędniczą, która dotyczy opisanego we wniosku problemu podatnika. Dotyczy ona zarówno skutków prawno-podatkowych zaistniałych zdarzeń (zdarzeń faktycznych), jak i zdarzeń przyszłych, czyli takich, które dopiero mają nastąpić.

 

Kto może uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Zgodnie z ordynacją podatkową każdy podatnik ma prawo skorzystać z indywidualnej interpretacji podatkowej. Taką możliwość mają nie tylko przedsiębiorcy, ale także każda osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej. O indywidualną interpretację podatkową może także wnioskować w imieniu swojego klienta biuro rachunkowe, jeżeli otrzyma stosowane pełnomocnictwo. Pracownik biura rachunkowego nie może natomiast wnioskować o wydanie interpretacji podatkowej dla klienta w swoim własnym imieniu.

 

W jaki sposób uzyskać indywidualną interpretację podatkową?

Uzyskanie podatkowej interpretacji indywidualnej nie jest trudne. Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, który dostępny jest do pobrania na stronie www.gov.pl. Wniosek ORD-IN wraz z załącznikami można złożyć na trzy sposoby, czyli:

  • w Krajowej Informacji Skarbowej,
  • listownie,
  • za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego przez platformę ePUAP.

Wypełnienie wniosku uwzględnia m.in. opis zdarzenia, którego ma dotyczyć podatkowa interpretacja indywidualna. Powinien on zostać opisany w jak najbardziej zrozumiały sposób. We wniosku należy zadać pytanie, na które ma zostać udzielona odpowiedź oraz jasno określić swoje stanowisko w sprawie. Bardzo ważne jest także oświadczenie, że sprawa, której dotyczy podatkowa interpretacja indywidualna, nie jest przedmiotem postępowania oraz kontroli podatkowej lub kontroli podatkowo-skarbowej. Do wniosku musi zostać dołączony dowód dokonania wpłaty lub zlecenia przelewu za wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej. Jej koszt to 40 zł za każdy złożony opis zdarzenia faktycznego lub przyszłego.

 Zobacz również: Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?