Jak prowadzić księgowość na B2B?

B2B to system współpracy między dwoma firmami oparty na wcześniej zawartej między nimi umowie cywilnoprawnej. Zarówno biuro księgowe może podpisywać ze swoimi klientami umowy tego rodzaju, jak i każda inna firma świadcząca usługi dla podmiotów gospodarczych może wykorzystywać system B2B w swojej działalności. Jak wygląda rozliczanie dokumentów księgowych w takiej formie współpracy?

 

Zastosowanie systemu B2B

Współpraca B2B (z angielskiego Business to Business) może być stosowana wszędzie tam, gdzie jedna firma zleca innej wykonanie określonej usługi. Niekiedy firmy wykorzystują ją także jako alternatywną formę zatrudnienia, lecz pracownik musi wówczas założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Przy współpracy B2B pracodawca nie odprowadza składek ZUS, które są obowiązkowe przy tradycyjnym zatrudnieniu, więc usługodawca może otrzymywać wyższe wynagrodzenie.

 

Księgowość tradycyjna na B2B

Firma wykonująca czynności dla innego podmiotu gospodarczego w oparciu o umowę B2B wystawia okresowo faktury za swoje usługi. Obydwa podmioty na bieżąco składają dokumenty w swoim dziale księgowości lub w zewnętrznym biurze księgowym. Firma będąca usługobiorcą może wliczyć fakturowane kwoty w koszty swojej działalności, a dla przedsiębiorstwa świadczącego usługę będą one przychodem.

 

Elektroniczne platformy księgowania

Obecnie w branży księgowej funkcjonuje wiele platform do elektronicznej obsługi procesów księgowych i finansowych. Stosują je zarówno biura rachunkowe, jak i spółki czy korporacje współpracujące z dużą liczbą kontrahentów. 
Elektroniczne platformy księgowe B2B umożliwiają automatyczne fakturowanie, stały wgląd w dane finansowe (24h na dobę z dowolnego miejsca) oraz zapewniają bezpieczeństwo przesyłania informacji. Elektroniczne faktury wystawiane są w czasie rzeczywistym i natychmiast dostarczane kontrahentowi. 
Niektóre platformy B2B posiadają inteligentne funkcje, dzięki którym możliwe jest zintegrowanie ich z wewnętrznym systemem zarządzania firmą (ERP). Rozwiązanie to cieszy się szczególnym uznaniem w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Platformy B2B popularne są również wśród firm działających online, np. sklepów internetowych. 
Księgowanie na B2B w formie elektronicznej usprawnia procesy księgowe i zwiększa efektywność funkcjonowania firmy. Na większość platform B2B można wgrywać nie tylko faktury, lecz także inne dokumenty księgowe, takie jak np. wyciągi bankowe, rachunki, umowy zatrudnienia, PIT-y czy pisma urzędowe.
Prowadzenie księgowości online jest niezwykle wygodne, a system współpracy B2B gwarantuje jego zgodność z przepisami, zabezpieczając przy tym interesy obu partnerów biznesowych.

 

 Zobacz również: Czym jest tzw. mały ZUS?