Rożnice między dochodem a przychodem

Potocznie, gdy mamy na myśli pieniądze, które uzyskaliśmy na przykład z jakiejś pracy, używamy zamiennie dwóch określeń - dochód i przychód. Jednak nie należy ich używać zamiennie, ponieważ nie są tożsame. W jakiej sytuacji mamy do czynienia z dochodem, a kiedy z przychodem? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, gdzie staramy się przybliżyć tę trudną tematykę.

 

Czym jest przychód?

Łączna suma netto, którą właściciel firmy otrzymuje za sprzedaż towarów, to przychód. Składają się na niego nie tylko codzienne wpływy, ale też trwałe należności majątkowe. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to odzwierciedlenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ponieważ po otrzymaniu przychodu, jest generowany obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Należy również dodać, że w przypadku płatników VAT, przychód to zysk ze sprzedaży towarów lub usług, jednak pomniejszony o podatek VAT.

 

Kiedy pojawia się dochód i czym są koszty jego uzyskania?

kobieta trzyma banknot w dłoniach 

Gdy przychód jest większy od kosztów uzyskania, możemy mówić o dochodzie. Jeśli koszty uzyskania dochodu są większe, następuje strata. Można więc określić dochód, jako faktyczny zysk firmy. Z kolei koszty uzyskania dochodu to wszystkie wydatki, które firma musi ponieść, aby te pieniądze uzyskać. Możemy je podzielić na stałe i zmienne. 

Stałe koszty to między innymi: 

  • Materiały potrzebne do biura np. papiernicze
  • Pensje pracownicze
  • Usługi księgowe i reklamowe
  • Surowce do wytwarzania towarów.
  • Raty za zakup sprzętów elektronicznych

Warto wiedzieć, że nie wszystkie wydatki przedsiębiorców możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a granica często jest zależna od detali, indywidualnej interpretacji i uzasadnienia. Przykładowo, świąteczne prezenty dla kontrahentów, mogą być wliczone do kosztów, ale jeśli mają firmowe logo.