Nota korygująca do oryginału czy duplikatu faktury VAT?

W każdej firmie, zarówno dużej, jak i małej, podczas wystawiania faktury czy jej duplikatu może wkraść się błąd. Czasami jest to zwykła literówka w nazwie kontrahenta czy jego adresie, innym razem poważniejszy błąd w kwocie, ilości towaru itd. Z obu sytuacji jest jednak wyjście: dokument należy odpowiednio skorygować. Jak zrobić to właściwie?

 

Faktura a duplikat

Najpierw należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest duplikat faktury VAT. Duplikat wystawia się wtedy, gdy oryginalna faktura zaginie lub zostanie zniszczona. Dokument wygląda identycznie jak oryginał, jednak jest na nim napis „DUPLIKAT Z DNIA …”. Duplikatem nie koryguje się oryginalnej faktury!

 

Nota korygująca czy faktura korygująca?

W przypadku błędu na fakturze lub na duplikacie faktury należy wystawić notę, lub fakturę korygującą. Nota korygująca to dokument do korekty mało istotnych błędów, takich jak błąd w nazwie firmy, nazwisku, NIP-ie itp. W przypadku błędów, które pojawiły się np. w ilości towaru, kwocie do zapłaty, stawce podatku itp., konieczne jest wystawienie faktury korygującej. Fakturą korygującą można poprawić też mało istotne błędy, jednak notą korygującą nie można poprawić błędów istotnych.

 

faktura

 

Korekta do faktury czy jej duplikatu?

Jeśli masz wątpliwość, do którego dokumentu powinieneś wystawić korektę, lepiej dopytaj o to dobre biuro księgowe. Notę korygującą można wystawić zarówno do oryginału, jak i do duplikatu faktury VAT. Jednak w przypadku wystawiania noty korygującej do duplikatu faktury, należy w nocie podać jej dane (numer i datę wystawienia). Notę korygującą wysyła się do kontrahenta, który powinien ja zaakceptować. Jeśli nie zrobi tego w ciągu 14 dni, przyjmuje się, że wyraził on „milczącą zgodę”.