Najważniejsze terminy rozliczeń podatkowych dla przedsiębiorców

Prowadząc działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia różnego rodzaju rozliczeń księgowych i podatkowych, które musi wykonywać cyklicznie z dotrzymaniem konkretnych terminów.  Jak wyglądają poprawnie prowadzone rozliczenia podatkowe?

 

Jakie podatki muszą płacić przedsiębiorcy?

Podstawowym rodzajem podatku jest podatek dochodowy. Niektóre firmy dodatkowo muszą płacić inne zobowiązania wobec urzędu skarbowego jak: podatek od towarów i usług, od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości, od środków transportu czy też opłaty za korzystanie ze środowiska.  Część podatków jest ustalana odgórnie, a część przez gminy.

 

W jakich terminach należy płacić podatki?

W zależności od formy opodatkowania oraz tego czy przedsiębiorca jest “VAT-owcem” czy też nie będą go obejmowały różne terminy podatkowe. Biorąc pod uwagę podatki na gruncie PIT, w przypadku rozliczania się na karcie podatkowej należy należność wpłacić do 7 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc, a przy rozliczeniu podatkiem liniowym lub skalą podatkową 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

podatki

 

W przypadku podatków na gruncie VAT należy pamiętać, że rozliczenie miesięczne VAT (JPK_V7M) przypada na 25 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni, zaś przy rozliczeniu kwartalnym (JPK_V7K) będzie to 25 dzień miesiąca za I i II miesiąc kwartału — część ewidencyjna, oraz 25 dzień miesiąca następującego po kwartale, którego rozliczenie dotyczy — część ewidencyjna za III kwartał miesiąca i deklaracyjna za cały kwartał. Gdy mowa o VAT-UE jego termin przypada na 25 dzień miesiąca za miesiąc, w którym miała miejsce transakcja WNT, WDT lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług, a  rozliczenie VAT z procedury unijnej VAT OSS to ostatni dzień miesiąca następującego po zakończonym kwartale, dla procedury importu VAT IOSS będzie to ostatni dzień miesiąca za miesiąc poprzedni.

 Zobacz również: Wszystko o Tarczy Antykryzysowej