Najczęstsze wątpliwości związane z zakładaniem działalności gospodarczej

Decyzja o przejściu na swoje nie jest prosta. Prowadzenie własnej firmy to spora odpowiedzialność, trzeba podjąć szereg ważnych decyzji, jeszcze na długo przed uruchomieniem firmy, które będą rzutowały na wynik finansowy przedsiębiorstwa w przyszłości. Czego obawiają się zwykle osoby decydujące się na własny biznes?

 

Zakładanie firmy krok po kroku

Dla wielu osób jedną z trudniejszych do przebrnięcia spraw jest procedura zakładania firmy, wizyty w urzędach. Choć obecnie jest to tylko wytworem ich wyobraźni i samo zakładanie firmy zajmuje dosłownie parę minut, wciąż jest to temat budzący spore emocje. Problemem na pewno może być określenie głównego PKD czy też pomocniczych działań. Zawsze dobrym pomysłem będzie skorzystanie z porad biura księgowego, które występując w roli specjalisty i rozwieje wszelkie wątpliwości.

 

Koszty prowadzenia działalności — nie stać mnie

mężczyzna ma wątpliwości

W zależności od charakteru firmy przedsiębiorstwa ponoszą różne koszty. Do stałych wydatków zaliczyć można comiesięczne składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatek dochodowy, oraz od osiąganych przychodów zgodnie z przyjętą formą opodatkowania. Dużo osób waha się nad zrobieniem ostatecznego kroku, gdyż nie jest pewna, jaki system opodatkowania wybrać. Dzięki możliwości skorzystania z fachowego doradztwa firmowego również w związku z zakładaną firmą można rozwiać wszelkie wątpliwości w tym obszarze.

 

Czy każdy musi się rejestrować z działalnością gospodarczą?

Warto zastanawiając się nad własnym biznesem być w kontakcie z dobrym biurem księgowo-rachunkowym, gdyż nie każda działalność w rozumieniu prawa musi być rejestrowana. Zwolnieniu podlega firma prowadzona przez osobę fizyczną, która osiąga przychody z prowadzonej działalności nieprzekraczające w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2022 jest to 1505 zł, oraz nie prowadziła firmy przez ostatnich 5 lat.