Kiedy przedsiębiorca nie musi płacić podatku VAT?

Nie wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do rozliczania podatku VAT. Warto dobrze zapoznać się z ustawą o VAT, by dowiedzieć się, czy Twojej firmie przysługuje ten przywilej. Kto nie musi rozliczać VAT-u? Jak to ustalić? Wszystko wyjaśniamy w dzisiejszym wpisie.

 

Zwolnienie z VAT-u – komu przysługuje?

Do zwolnienia z podatku VAT w pierwszej kolejności mają przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży netto nie przekroczyła 200 tys. zł w poprzednim roku podatkowym. Drugą uprzywilejowaną grupą są osoby, które dopiero zakładają swoją pierwszą firmę. Jeśli taka osoba zakłada działalność w ciągu roku podatkowego, zwolnieniu z VAT-u może podlegać sprzedaż opodatkowana, o ile jej wartość nie przekroczy wspomnianego limitu 200 tys. zł. Kwotę zwolnienia oblicza się mnożąc 200 tys. zł przed liczbę dni pozostałych do końca roku i dzieląc wynik przez 365. Warto wspomnieć, że limit ten nie obejmuje przychodów ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, sprzedaży wysyłkowej z oraz na terytorium kraju i dostawy towarów wewnątrz Unii Europejskiej.

 

Zwolnienie przedmiotowe

rozliczenia

Ustawa o VAT wymienia też rodzaje działalności, które są zwolnione z rozliczania VAT. Są to między innymi usługi edukacyjne, medyczne i finansowe. Ustawa wymienia również branże, które nie mają przywileju korzystania ze zwolnienia z VAT, nawet wtedy, gdy spełnią kryterium podmiotowe (wspomniany limit 200 tys. zł.). Z rozliczania VAT-u nie mogą być zwolnione firmy oferujące m.in.  sprzedaż terenów budowlanych, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, wyrobów z metali szlachetnych, usług prawniczych, jubilerskich, ściągania długi itd.

Warto pamiętać o tym, że dla wielu firm bycie VAT-owcem po prostu się opłaca, zwłaszcza jeśli przedsiębiorca ponosi wysokie koszty prowadzenia działalności. VAT-owcy są też atrakcyjniejszymi kontrahentami dla innych VAT-owców, właśnie ze względu na możliwość odliczenia podatku.

 Zobacz również: Jak rozliczyć podatek z zagranicy?