Jak rozliczać delegacje pracownicze?

Większość zatrudnionych wykonuje obowiązki pracownicze w stałej lokalizacji. Potrzeby pracodawcy mogą jednak sprawić, że konieczne okaże się skierowanie pracownika do realizacji zadań w innym miejscu. W takich przypadkach zwykle mamy do czynienia z delegacją pracowniczą, która musi zostać prawidłowo rozliczona, ponieważ na ogół oznacza konieczność pokrywania rozmaitych wydatków. Pracownik musi więc dostarczyć dowody ich poniesienia. W kwestiach związanych z kosztami wyjazdu warto skorzystać z pomocy Biura Rachunkowego. W Gliwicach warto zdecydować się na współpracę z firmą Amtes. Przekonajmy się, kiedy mówimy o delegacji i jakie zasady obowiązują przy jej rozliczaniu.

 

Czym jest delegacja pracownicza?

Delegacja pracownicza oznacza wysłanie osoby zatrudnionej w podróż poza miejscowość, w której znajduje się jego stałe miejsce pracy lub siedziba firmy. Co ważne, pojęcie delegacji nie ma zastosowania do zadań realizowanych stale w różnych miejscach i terminach. Podstawą do wyjazdu jest polecenie pracodawcy, podające cel, miejsce oraz termin podróży. Nie obejmuje ono jednak osób, które opiekują się dzieckiem do 4. roku życia oraz kobiet w ciąży. W ramach delegacji pracownik może otrzymać pokrycie ponoszonych kosztów. W grę wchodzą tu ryczałty za nocleg, diety za koszty wyżywienia, zwrot wydatków na przejazd oraz sumy przeznaczane na realizację postawionych zadań.

 

Co jest podstawą do rozliczenia delegacji?

Pan w delegacji

Wydatki ponoszone przez pracownika w związku z podróżą służbową muszą być właściwie udokumentowane. W grę wchodzą tu rozmaite dowody księgowe m.in. wystawiane faktury oraz otrzymywane paragony fiskalne. Dla pracodawcy stanowią one koszt prowadzenia działalności. Jeżeli chodzi o pracownika, to uzyskanie w ich ramach kwoty nie stanowią jego przychodu.