Czy księgę przychodów i rozchodów można prowadzić online?

Każdy przedsiębiorca musi płacić podatki, co jest oczywistą sprawą. W tym celu wybiera już na początku swojej działalności formę opodatkowania. Jeśli zdecyduje się na zasady ogólne, prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Może ewidencjonować wpływy i wydatki samodzielnie lub zlecić to zadanie księgowej w biurze rachunkowym, lub zatrudnić pracownika do rozliczeń.

 

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Księga Przychodów i Rozchodów służy do rejestrowania wszystkich zdarzeń gospodarczych występujących w firmie. Dokument jest prosty i zrozumiały, dobrze opisany, więc wypełnianie pozycji nie powinno nikomu sprawiać kłopotów. Problem pojawia się przy zapisywaniu wydatków, które obniżają wysokość podatków. Trzeba uzasadnić konieczność ich poniesienia. Kolejną trudnością jest rozliczanie PIT, VAT, deklaracji ZUS, odpisów amortyzacyjnych. Aby nie popełniać błędów, które wiążą się z karą finansową nakładaną na przedsiębiorcę przez organy kontrolujące, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów można powierzyć firmie Usługi Księgowe Amtes. Biuro rachunkowe zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, która przechodzi regularne szkolenia, więc zna przepisy podatkowe.

 

Czy księgę przychodów i rozchodów można prowadzić online?

księgowanie

Przedsiębiorca może prowadzić księgę przychodów i rozchodów w formie papierowej lub elektronicznej. Ręczne ewidencjonowanie operacji gospodarczych jest czasochłonne. W razie popełnienia błędu trzeba dokonać korekty, co wygląda mało estetycznie. Wygodniej jest wypełnianie pozycji online. Są programy komputerowe, które umożliwiają elektroniczne rejestrowanie przychodów i wydatków. Można w ten sposób wyeliminować popełnianie błędów i pomyłek przez podatników. Trzeba wybrać taki program, żeby była możliwość wglądu w ewidencję oraz wydrukowania danych. Trzeba przechowywać dokumentację KPiR online trzeba przechowywać w bezpiecznym miejscu, żeby w razie awarii sprzętu czy wirusa, nie doszło do skasowania danych czy uszkodzenia nośnika.